Możliwe, że powstanie rondo!

Kierując się chęcią poprawienia komunikacji w rejonie ulic: Kościuszki i Harcerskiej, a także poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych – Rada Osiedla „Piaski” postuluje o uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowy ronda u zbiegu tych ulic. Pojawienie się ronda w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszym rejonie – między innymi tymi słowami Rada Osiedla wraz z Przewodniczącym Wojciechem Hajdukiem zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Przypomnijmy, że podczas marcowego posiedzenia Rady Osiedla omówiono trwającą obecnie inwestycję obejmującą budowę galerii handlowej przy ul. Kościuszki. Rada Osiedla poparła także koncepcję przebudowy ulic: Kościuszki i Harcerskiej i skierowała do Dyrekcji Dróg pismo w tym temacie.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Możliwe, że powstanie rondo! 3