Mur Cmentarza Żydowskiego do naprawy

Jednym z wniosków mieszkańców naszego Osiedla, złożonym na lipcowym zebraniu z Przewodniczącym Rady Osiedla „Piaski” i radnym Wojciechem Hajdukiem, było zabezpieczenie w budżecie gminy środków na odnowienie muru i bramy wejściowej na Cmentarz Żydowski przy ul. Słowackiego.

W odpowiedzi przekazanej przez trzebiński magistrat czytamy, że Urząd poczyni starania w celu zabezpieczenia środków na wnioskowany cel w budżecie na rok 2018. Rada Osiedla wyraża nadzieję, że w przyszłym roku uda się poddać konserwacji ogrodzenie oraz mur tej nekropolii.

Warto zaznaczyć, że kirkut – usytuowany na terenie naszego Osiedla – jest nie tylko miejscem pamięci Holokaustu na naszych ziemiach. Dosyć często jest odwiedzany przez grupy izraelskiej młodzieży. Zasadne jest. aby to szczególne i ważne dla nich miejsce było także zadbane, estetyczne – to przecież wizytówka naszego miasta.

(BH)