Nazwy przystanków bez zmian

Rada Osiedla Piaski dokonała weryfikacji nazw przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini i nie wnosi propozycji zmian istniejących nazw przystanków.