Nie chcemy zniesienia ograniczeń

Zarządca drogi, czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, w odpowiedzi skierowanej na wniosek radnego Wojciecha Hajduka dotyczący podtrzymania obowiązujących ograniczeń prędkości (do 40 km/h) i tonażu (do 12 t), poinformował, że 🔶 po oddaniu do użytku nowo budowanego wiaduktu nie jest możliwe podtrzymanie ograniczeń 🔶 m.in. w tonażu.

Nie chcemy zniesienia ograniczeń 3

Już teraz mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z zamieszkaniem przy drodze powiatowej. W miniony weekend 🔵 blisko 100 mieszkańców domów przy tej ulicy 🔵 podpisało się pod petycją, której celem jest zwrócenie uwagi zarządcy na argumenty mieszkańców.

Najważniejsze argumenty mieszkańców:
 Wprowadzenie jazdy bez ograniczeń jeszcze bardziej zwiększy ruch na DP ul. Słowackiego w Trzebini.
 Obecnie istniejące ograniczenia prędkości i tonażu często są tylko pustym zapisem zilustrowanym przez znaki drogowe.
 Bezpieczeństwo pieszych i kierowców, dzieci i dorosłych może być zagrożone.
 Warunki techniczne drogi oraz stan sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej nie są przygotowane na ruch powyżej 12 ton.
 Ruch powyżej 12 ton spowoduje zwiększenie hałasu, a co na to normy dopuszczalnego hałasu?
 Ciężki ruch samochodów może doprowadzić do spękań i ewentualnych zniszczeń mienia.

Dyskusja publiczna w sprawie planowanego zniesienia ograniczenia tonażu odbędzie się we wtorek 28 lipca o godz. 18 w rejonie skweru przy cmentarzu żydowskim przy ul. Słowackiego.