Niektóre gałęzie wymagają przycięcia

Zdaniem Rady Osiedla oraz niektórych mieszkańców obumarłe lub nisko usytuowane gałęzie drzew na terenie osiedla wymagają drobnej korekty.

calosc-park

We wnioskach skierowanych do Urzędu Miasta zwróciliśmy szczególną uwagę na teren parku przy ul. Słowackiego (obok Cmentarza Żydowskiego), a także na teren parkingu przy byłych Zakładach Tłuszczowych.

slowackiego-park-3

Częste odwiedziny w tych rejonach – zwłaszcza po silnych wiatrach – pokazują, że niektóre gałęzie spadają na chodnik, co powoduje zagrożenie dla pieszych, a rejonie parkingu – zniszczenie mienia.