Niezbędna kanalizacja sanitarna!

Zabudowy mieszkalne w końcowym odcinku ulicy Mickiewicza nie posiadają kanalizacji sanitarnej, stąd zachodzi potrzeba wybudowania ze środków własnych gminy przedmiotowej inwestycji.

Niezbędna kanalizacja sanitarna! 3

Wodociągi Chrzanowskie pismem z 25 sierpnia 2017 r. zdecydowanie zrezygnowały z wykonywania inwestycji ze środków własnych przedsiębiorstwa

Z wnioskiem o budowę kanalizacji sanitarnej przy końcowym odcinku ul. Mickiewicza w roku 2020 zwrócił się do Burmistrza przewodniczący Rady Osiedla i trzebiński radny Wojciech Hajduk.