Przekraczają prędkość na ul. Słowackiego

Na styczniowym posiedzeniu Rady Osiedla Piaski złożono wniosek dotyczący zwiększenia kontroli policji i Inspektoratu Transportu Drogowego w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini ze względu na natężony ruch samochodów i przekraczanie dozwolonej prędkości.

Rzeczywiście, odcinek drogi powiatowej stał się ostatnio wyśmienitą „trasą na skróty” dla wszystkich chcących ominąć sygnalizację świetlną w centrum miasta.

Przewodniczący Rady Osiedla Wojciech Hajduk wystosował już pismo w w/w temacie.

Czekamy na ustosunkowanie się odpowiednich instytucji do naszej interwencji.

(BH)