Nowe przejście dla pieszych

Na wniosek mieszkańców ul. Żwirki i Wigury – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców – zarządca drogi ul. Słowackiego (czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie) wyznaczył dodatkowe przejście dla pieszych.

Nowe przejście dla pieszych 3

– Przejście ma pomóc mieszkańcom końcowego odcinka ul. Słowackiego oraz pieszym z ul. Żwirki i Wigury bezpiecznie udawać się w kierunku centrum miasta, dlatego w roku 2018 poparliśmy wniosek mieszkańców – komentuje Wojciech Hajduk, przewodniczący rady osiedla i radny.

– W drugiej połowie maja 2020 roku udało się zarządcy drogi wyznaczyć przejście – precyzuje Wojciech Hajduk.