O bezpieczeństwie na Osiedlu

Lutowe zebranie Rady Osiedla Piaski rozpoczęło się od wizyty Dzielnicowego – sierż. szt. Tomasza Kuśpika.

O bezpieczeństwie na Osiedlu 3

W gronie rady omówiono najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem:

🔶 poprawa bezpieczeństwa pieszych przy ul. Mickiewicza (jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być wprowadzenie strefy zamieszkania lub zakaz zatrzymywania się i postoju; obecnie brak podstaw prawnych do odholowania samochodów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą parkować wzdłuż ulicy);

🔶 przekraczanie dozwolonej prędkości na drogach gminnych i powiatowych (przekraczanie prędkości należy zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego w Chrzanowie);

🔶 dzikie wysypiska w rejonie Osiedla oraz podrzucane opon w rejonie składowiska opon;

🔶 zgłaszanie spalania śmieci w piecach (po godzinach pracy urzędu miasta można zgłaszać do Komisariatu Policji).