O przycięcie gałęzi zasłaniających znaki

W imieniu rady osiedla wystąpiono do urzędu miasta o przycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe.

O przycięcie gałęzi zasłaniających znaki 3