Odcinek 24-metrowy dodatkowo

Z inicjatywy Radnego Wojciecha Hajduka i dzięki przychylności Burmistrza Jarosława Okoczuka odcinek łączący ul. Szewską z ul. Krakowską doczeka się również asfaltu. Ten fragment początkowo nie był ujęty w trwającej inwestycji.

Odcinek 24-metrowy dodatkowo 3

W związku z podpisaniem aneksu do umowy przez Burmistrza, przy okazji trwającej budowy końcowego odcinka ul. Szewskiej, blisko 25-metrowy łącznik zyska nowy asfalt oraz krawężniki. To ostatni gminny odcinek w tym rejonie.