Odnowią przejścia dla pieszych dopiero latem…

Na wniosek Rady Osiedla “Piaski” dotyczący pozimowego odnowienia oznakowania poziomego znakami P-10 (“przejście dla pieszych”) uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

  1. oznakowanie na drogach powiatowych rozpocznie się na przełomie maja i czerwca;
  2. odnowa oznakowania w ciągu drogi krajowej 79 nastąpi w czerwcu br.

Mamy nadzieję, że zarządcy dróg dotrzymają terminów.

(BH)