Odpowiedzi Inwestorów Galwanizerni na uwagi

Stanowisko Inwestorów do wniosków i uwag Rady Osiedla Piaski z dn. 12 grudnia 2017 roku w sprawie planowanego uruchomienia zakładu galwanizacji przy ulicy Korczaka 2:

Odpowiedzi Inwestorów Galwanizerni na uwagi 7 Odpowiedzi Inwestorów Galwanizerni na uwagi 8 Odpowiedzi Inwestorów Galwanizerni na uwagi 9