Opóźnia się remont, doraźnie załatają dziury…

Od kilku miesięcy Gmina Trzebinia przymierza się do remontu ul. Żmirka, planując w budżecie gminy środki na przedmiotowe zadanie. Planowana budowa drogi o długości 320 m nie została rozpoczęta z uwagi na wniesione przez strony odwołanie od wydanej przez Starostę Chrzanowskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wyniku wniesionego odwołania Wojewoda Małopolski uchylił decyzję Starosty i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Obecnie trwa procedura przygotowania materiałów do wniosku o wydanie nowej decyzji.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Osiedla „Piaski” – radnego Wojciecha Hajduka – w maju br. ubytki w nawierzchni asfaltowej zostaną uzupełnione w ramach bieżących napraw. Niestety nie jest możliwe, aby każdą dziurę w drodze załatać, ale największe ubytki zostaną uzupełnione – podkreśla Przewodniczący Hajduk.

(BH)