Opóźnienia w budowie wiaduktu

Rada Osiedla Piaski dotarła do oficjalnego stanowiska w sprawie postępu prac przy budowie nowego wiaduktu w ciągu ul. Słowackiego w Trzebini.

Przewidywany termin dla oddania do użytku przedmiotowego wiaduktu to lipiec br. Konieczność wprowadzenia korekt wynikła z wniosku użytkowników zjazdu drogowego sąsiadującego z przedmiotowym wiaduktem – komentuje Michał Druzgała, Kierownik Kontraktu (Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków).