Opracowują projekt remontu drogi

Gmina Trzebinia opracowuje dokumentację projektową dla remontu odcinka ul. Ochronkowej – od skrzyżowania z ul. Krakowską do posesji nr 29. Prace mogą rozpocząć się już latem 2021 roku.

Opracowują projekt remontu drogi 5

Przy okazji powstanie koncepcja nowych miejsc postojowych na działce zlokalizowanej przy łączniku od ul. Ochronkowej do ul. Norwida, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Samorządowego Nr 2.

Opracowują projekt remontu drogi 6

Projekt przygotowuje Firma Inżynieria – Jerzy Sowa z Trzebini za kwotę 31 980 zł brutto.