• Osiedlowy Dzień Dziecka - wycieczka do Bazy Lotnictwa w Krakowie-Balicach