Pandemia nie wstrzymuje troski o osiedle

Przekazujemy najważniejsze zagadnienia poruszane w ostatnich tygodniach. Mimo braku organizacji zgromadzeń i zebrań, działamy dla mieszkańców!

🔶 W maju br. zakończył się remont altany z grillowiskiem na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (sfinansowany ze środków statutowych Osiedla Piaski w wysokości 4 tysięcy złotych)

🔶 Wiosną br. wyłoniono firmę do opracowania projektu remontu ul. Ochronkowej w Trzebini

🔶 W czerwcu br. zakończono budowę ostatniego odcinka ul. Szewskiej wraz z fragmentem łącznika do ul. Krakowskiej (zadanie gminne)

🔶 W czerwcu br. zamontowano dwie lampy – w rejonie ul. Szymanowskiego i ul. Krasickiego (zadanie zrealizowane przez Tauron Dystrybucja SA)

🔶 Początkiem lipca br. rozpoczęła się przebudowa drugiego odcinka ul. Dworcowej w Trzebini – od budynku Poczty w kierunku skrzyżowania z ul. Długą w Trzebini

🔶 W lipcu odbyło się spotkanie będące sprzeciwem dotyczącym planowanym zmianom organizacji ruchu na DP ul. Słowackiego w Trzebini (do władz powiatu wpłynęła petycja)

🔶 W sierpniu br. zakończono budowę nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Ochronkowej 16 (zadanie gminne)

🔶 Na bieżąco realizowane są zadania związane z utrzymaniem zieleni gminnej, czystości placów zabaw, ulic i chodników, opróżnianiem koszy, przycinaniem gałęzi wzdłuż dróg i znaków; naprawiono elementy studni przy ul. Mickiewicza, odnowiono znaki poziome na drogach, wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością itd.

🔶 We wrześniu br. odbyły się oględziny dębu przy ul. Kilińskiego celem sprawdzenia stanu drzewa

🔶 Trwają prace nad aktualizacją tablicy z planem osiedla, który obecne znajdując się na ścianie siedziby rady osiedlowej

🔶Wiele spraw porządkowych jest na bieżąco realizowanych na wniosek przewodniczącego rady i z aktywności mieszkańców