Parking przy Dworcu dopiero w 2021 roku

Wraz z inwestycją kolejową, tj. modernizacji linii kolejowej, jak i zadaniem gminy odnośnie przebudowy odcinka ul. Dworcowej, aż prosi się również wykonanie nowego parkingu przy Dworcu PKP.

Parking przy Dworcu dopiero w 2021 roku 3

Budowa parkingu była pierwotnie planowana w 2020 roku. Środki finansowe znalazły się w budżecie gminy. Jednak ze względu na znaczące opóźnienie Wykonawcy, realizującego dokumentację projektową (wciąż nie zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę), zadanie nie zostanie w tym roku rozpoczęte ani zrealizowane.

Jeśli uda się zarezerwować środki w gminnej kasie, do zadania władze gminy przystąpią w 2021 roku.

Naliczenie kar za nieterminowość ze strony Wykonawcy może dopiero nastąpić po dostarczeniu przez projektanta dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.