Piesi też ludzie…, czyli odśnieżanie chodników

Rada Osiedla „Piaski” – podczas lutowego posiedzenia wypracowała wniosek – aby Urząd Miasta w Trzebini przed okresem zimowym w sposób dostateczny i przejrzysty informował właścicieli nieruchomości o obowiązku odśnieżania oraz posypywania chodników należących do ich nieruchomości, m.in. poprzez rozplakatowanie ogłoszeń lub informację w prasie lokalnej.

Rada Osiedla dostrzega niewywiązywanie się od w/w obowiązku zwłaszcza w rejonie ul. Krakowskiej, ul. Słowackiego, ul. Ochronkowej i ul. Kościuszki.

Rada Osiedla złożyła również wniosek o uzyskanie informacji, w jaki sposób Gmina kontroluje oraz egzekwuje od właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania i posypywania chodników przylegających do ich nieruchomości, zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”.

– Mamy świadomość, że niniejszy wniosek powinien zostać złożony jeszcze w roku ubiegłym, przed rozpoczęciem się sezonu zimowego. Żywimy jednak nadzieję, że przed kolejną zimą pewne kwestie w zakresie odśnieżania naszych dróg i chodników zostaną uregulowane oraz należycie później wykonywane, ale również kontrolowane, dzięki czemu będziemy mogli bezpiecznie poruszać się nie tylko po terenie naszego Osiedla, ale całego miasta – zaznacza Wojciech Hajduk, przewodniczący Rady Osiedla i trzebiński radny.

Bartłomiej Hajduk