PINBUD przyjrzy się pustostanowi

Pustostanów na terenie naszego osiedla nie brakuje. Poprzednie kadencje Rady, jak i obecna, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i estetykę osiedla podejmują działania w kierunku zabezpieczania opuszczonych posesji.

Niedawno wnioskowaliśmy do Komendy Powiatowej Policji ws. pustego budynku przy ul. Krakowskiej 22, w rejonie Ronda Solidarności. Zadaniem KPP w Chrzanowie będzie objęcie wspomnianej nieruchomości wzmożoną kontrolą, natomiast PINBUD w Chrzanowie dokona oględzin tego miejsca i przeprowadzi kontrolę stanu technicznego, określając, czy stanowi on zagrożenie.

Rada Osiedla deklaruje, że na wiosnę raz jeszcze zwróci się do PINBUD-u o dokładną ekspertyzę stanów technicznych opuszczonych budynków na terenie całego osiedla, a do Urzędu Miasta – o określenie (w ramach możliwości udostępnienia informacji publicznej) właścicieli działek (spadkobierców).

(BH)