PKP odpowiada mieszkańcom

W związku z wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi składowaniem kamienia wzdłuż torów kolejowych i pracami związanymi z kruszeniem kamienia, radny Wojciech Hajduk poprosił za pośrednictwem Urzędu Miasta w Trzebini o informację od wykonawcy robót, tj. PKP.

PKP odpowiada mieszkańcom 5

Prezentujemy odpowiedź.

PKP odpowiada mieszkańcom 6