Plan osiedla – potrzebny czy zbędny?

Rada Osiedla Piaski – w związku z inicjatywą przeznaczenia środków statutowych na wykonanie i montaż tablicy z planem Osiedla Piaski – prosi Urząd Miasta o następujące informacje:

– Jaki byłby orientacyjny koszt opracowania i montażu wnioskowanej tablicy;
– Rada Osiedla prosi o sugestie dot. lokalizacji wnioskowanej tablicy z uwzględnieniem własności terenu oraz uzgodnień z zarządcami dróg (Rada Osiedla proponuje wstępnie dwie lokalizacje – 1) u zbiegu ul. Krakowskiej i Słowackiego, w rejonie zieleńca przy posesji nr 2 oraz 2) w sąsiedztwie Komisariatu Policji przy ul. Krakowskiej 12 w Trzebini).