Podsumowanie działalności w 2020 roku

Rada Osiedla Piaski prezentuje wykaz najważniejszych zadań, które we współpracy z Gminą Trzebinia udało się w tym roku zrealizować. Mimo pandemii i ograniczonych spotkań, wiele przedsięwzięć udało się zakończyć z powodzeniem.

Oby 2021 rok był równie ciekawy w zadania polepszające komfort życia naszych mieszkańców

Wojciech Hajduk – przewodniczący Rady Osiedla Piaski oraz radny

Podsumowanie działalności w 2020 roku 3