Póki nie będzie remontu, nie będzie zmian

W związku z planowanymi zmianami organizacji ruchu na drodze powiatowej, tj. zniesieniem ograniczeń tonażowych – z inicjatywy radnego Wojciecha Hajduka oraz mieszkańców – powstała petycja do Zarządu Powiatu Chrzanowskiego dotycząca pozostawienia obowiązujących ograniczeń na DP ul. Słowackiego w Trzebini i podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DP ul. Słowackiego w Trzebini.

Dziś prezentujemy odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na petycję mieszkańców z sierpnia 2020 roku.

Póki nie będzie remontu, nie będzie zmian 5

Póki nie będzie remontu, nie będzie zmian 6