Z posłami chcą rozwiązać problem…

Rada Osiedla „Piaski” na bieżąco uzyskuje informacje ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na temat sytuacji składowiska opon przy ul. Słowackiego. Obawiając się zagrożenia pożarowego oraz nielegalnie dowożonych śmieci, wystąpiliśmy do Starosty o objęcie monitoringiem terenu składowiska.

Starosta zapewnia Mieszkańców, że wystąpił do grupy posłów z wnioskiem o spotkanie z Ministrem Środowiska i Ministrem Skarbu Państwa. Chcą wspólnie omówić problem i podjąć działania związane z „dolegliwością” obecności składowiska opon.

Pełną treść odpowiedzi Starosty zamieszczamy poniżej.

składowisko_opon_odpowiedżStarosty