Potrzeba doświetlić ten łącznik

Dotyczy: doświetlenia łącznika ul. Kochanowskiego z ul. Kilińskiego w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku doświetlenia wyjazdu z ul. Kochanowskiego w ul. Kilińskiego poprzez doposażenie słupa w dodatkową lampę (na istniejącym słupie przy ul. Kochanowskiego 24) lub poprzez postawienie nowego punktu.

Zamontowanie lampy skierowanej w kierunku zakrętu poprawi oświetlenie zbiegu ulic: Kochanowskiego i Kilińskiego oraz przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych, kierowców i mieszkańców.