Prac na kirkucie nie będzie…

Nie będzie prac porządkowych prowadzonych przez Gminę

– W maju br. po interwencji Społecznego Opiekuna Cmentarza Żydowskiego przy ul. Słowackiego w Trzebini zainteresowałem władze miasta potrzebą przeprowadzenia kilku prac porządkowych na terenie cmentarza – relacjonuje Wojciech Hajduk, przewodniczący rady osiedlowej i trzebiński radny.

Prac na kirkucie nie będzie... 1

Cmentarz żydowski w Trzebini (fot. Wojciech Hajduk)

– Okazuje się jednak, że teren cmentarza nie jest w całości własnością Gminy Trzebinia, stąd też nie można w jego obrębie wykonywać żadnych prac inwestycyjnych. Ponadto prace wymagają zgody konserwatora zabytków i opracowania stosownej dokumentacji projektowej. A to kosztuje – dodaje radny.