Projekt uchwały dot. planu przestrzennego

W trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Trzebini pod obrady Sesji Rady Miasta trafi w przyszłą środę 12 grudnia br. projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini (teren między ul. Słowackiego, Dworcową i Kościuszki).

Projekt poddany już był konsultacjom społecznym, choć nadal kwestia wprowadzenia w planie łącznika między ul. Ochronkową a ul. Norwida budzi kontrowersje.

Spotkanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w sprawie zapoznania się z propozycjami odbędzie się w czwartek 6 grudnia o godz. 15:15 w Biurze Rady Miasta przy ul. Rynek 18, II piętro.

Do pobrania: