PROTOKÓŁ nr 1/2019 z 8 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 8 stycznia 2019 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Akcja Zima 2019 – omówienie.
 • Plan finansowy: 2019 r. Omówienie zadań z budżetu Gminy Trzebinia.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z grudniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

W ramach zwyczaju odwiedzania najstarszych mieszkańców Osiedla zostało przygotowanych 30 paczek dla seniorów. Odwiedzin dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla z Członkiem Rady.

Rada Osiedla zapoznała się z wykazem zadań zrealizowanych na terenie Osiedla Piaski oraz omówiła zadania budżetowe Gminy zaplanowane do realizacji na terenie Osiedla za 2019 rok, m.in. budowę ul. Szewskiej, projekt oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku ul. Słowackiego 47, przebudowę odcinka instalacji wodociągowej do studni wodomierzowej do budynku ul. Kościuszki 25 oraz przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej, tj. likwidacja szamb ul. Kościuszki 43.

Rada Osiedla zapoznała się z wysokością budżetu osiedlowego na 2019 rok, tj. kwotą 10 190 zł. Plan finansowy oraz pierwsze uchwały finansowe w załączeniu.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze styczniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. pilnej naprawy zapadnięcia w rejonie ul. Mickiewicza 21 oraz ul. Kilińskiego 24 oraz ul. Kilińskiego 38;
 • wniosek dot. naprawy zapadnięcia chodnika w rejonie ul. Krakowskiej 33;
 • wniosek dot. naprawy zapadnięcia w rejonie ul. Krakowskiej 40-42;
 • wniosek dot. odmalowania i odnowienia kapliczki przy ul. Kościuszki 17;
 • wniosek dot. podjęcia rozmów z PKP w zakresie zachowania po modernizacji linii kolejowej E-30 przejścia pod torami kolejowymi na Osiedlu Piaski jako bezpośredniego połączenia z Puszczą Dulowską.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Plan finansowy: 2019 r.
 3. Uchwała finansowa 1/2019.

 

PLAN FINANSOWY RADY OSIEDLA PIASKI NA ROK 2019

Budżet Osiedla Piaski w 2019 r. wynosi 10 190,00 zł

Proponuje się następujące zadania budżetowe:

 • Opłata roczna domeny internetowej – 690,00 zł
 • Organizacja wieczoru mikołajkowego – 2000,00 zł
 • Zakup dwóch zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych – 1000,00 zł
 • Zakup dwóch garnków do organizacji Ziemniaczyska – 700,00 zł
 • Rezerwa – 5800,00 zł

Plan finansowy może ulec zmianie, a konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwałą finansową Rady Osiedla Piaski.

 

 UCHWAŁA FINANSOWA nr 1/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 I 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 stycznia 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 690 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Opłata serwisowa strony internetowej (domena, obsługa, hosting)”.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.