PROTOKÓŁ nr 10/2018 z 11 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 10/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 grudnia 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Sprawozdania finansowe i rozliczenie środków finansowych.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z listopadowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował, że Osiedlowe Mikołajki odbyły się w poniedziałek 3 grudnia br. o godz. 18 w sali kinowej przy ul. Kościuszki 74. W spotkaniu udział wzięło 80 dzieci z terenu Osiedla Piaski.

Zgodnie ze zwyczajem członkowie Rady Osiedla Piaski przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzą najstarszych mieszkańców Osiedla. W tym roku paczki dotrą do ponad 30 osób.

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie dla inwestycji „Galwanizernia” nie toczy się obecnie żadne postępowanie w zakresie wydania decyzji lub pozwolenia na budowę.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski.

Na tym protokół zakończono.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
RADY OSIEDLA PIASKI ZA ROK 2018

Budżet Osiedla Piaski w 2018 r. wyniósł 8288,00 zł

Wykorzystano 8286,92 zł na następujące zadania budżetowe:

 • Opłata roczna domeny internetowej wraz z obsługą – 498,42 zł
 • Remont 3 tablic ogłoszeniowych – 922,50 zł
 • Remont tablicy ogłoszeniowej – 300,00 zł
 • Zakup 3 zestawów ław i ławostołów – 1500,00 zł
 • Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw przy ul. Kilińskiego – 2400,00 zł
 • Zakup 2 garnków do organizacji Ziemniaczyska – 666,00 zł
 • Organizacja wieczoru mikołajkowego – 2000,00 zł