PROTOKÓŁ nr 11/2017 z 12 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 11/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 grudnia 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 14 listopada 2017 r.
  • Dyskusja o planowanej inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka w Trzebini.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z listopadowego zebrania rady osiedlowej.

Przewodniczący podziękował za zaangażowaniu przy organizacji imprezy mikołajkowej, która odbyła się 4 grudnia br. o godz. 18 w kinie Sokół. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 dzieci.

W związku z planowaną inwestycją „Galwanizernia” przy ul. Korczaka w Trzebini członkowie rady zapoznali się z informacją z Urzędu Miasta w Trzebini dotyczącą planowanej inwestycji. Po zapoznaniu się z założeniami inwestycji polegającej na uruchomieniu linii do galwanizacji metodą elektrolityczną (przedsięwzięcie polega na stworzeniu instalacji do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrochemicznych – detale będą zanurzane w wannach i poddawane odtłuszczaniu, trawieniu, pokrywaniu galwanicznemu i wykańczaniu powłoki) Przewodniczący poinformował, że do 2 stycznia 2018 r. można składać uwagi w zakresie raportu do planowanej inwestycji. W związku z innymi obowiązkami inwestorzy nie mogli być obecni na zebraniu rady osiedla.

W ramach corocznej praktyki odwiedzania najstarszych mieszkańców Osiedla Przewodniczący poinformował, że zostanie przygotowanych około 30 paczek dla seniorów wraz ze świąteczną kartką z życzeniami. Odwiedziny seniorów odbędą się w tygodniu po niedzieli 17 grudnia.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono. Przewodniczący złożył świąteczno-noworoczne życzenia.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 9 stycznia 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z grudniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

  • wniosek dot. zgłoszenia firmie telekomunikacyjnej informacji o konieczności wymiany lub wyprostowania drewnianego słupa w rejonie ul. Krakowskiej 24.