PROTOKÓŁ nr 11/2015 z 15 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ nr 11/2015
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 15 grudnia 2015 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 24 listopada 2015 r.
 • Sprawy bieżące.
 • Sprawy organizacyjne – wizyty u seniorów przed Świętami.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Spotkanie opłatkowe.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący odczytał zebranym protokół z poprzedniego spotkania rady osiedlowej.

Podczas zebrania dyskutowano m.in. o potrzebie opieki całodobowej medycznej w gminie, funkcjonowania dyżuru apteki w naszym mieście. Członkowie Rady zgłaszali również inne wnioski, które zapisano poniżej. Zgłoszono również zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Radnymi os. ZWM celem wspólnej troski o plac zabaw przy ul. Kilińskiego jako dobru wspólnym, z którego korzystają liczni mieszkańcy gminy.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla długoletnią już tradycję wizyty przedstawicieli Rady u seniorów z paczkami, które dostarczone zostaną najstarszym mieszkańcom naszego Osiedla w niedzielę poprzedzającą Wigilię, tj. 20 grudnia br. W tym roku paczki dostarczy Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Osiedla. Obdarowanych zostanie 13 seniorów.

Na tym protokół zakończono.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przewodniczący złożył członkom Rady świąteczne życzenia, życzył dobrej współpracy, ciekawych inicjatyw i rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla Rady Osiedla.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 12 stycznia 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z grudniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. przekazania Radzie Osiedla wykazu dróg wewnętrznych z terenu Osiedla i określenia charakterystyki tych dróg w stosunku do pozostałych dróg gminnych;
 • wniosek dot. naprawy migającej lampy ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Szewskiej i Wolności;
 • wniosek dot. montażu dodatkowego punktu świetlnego na ul. Krakowskiej – bocznej (w rejonie posesji ul. Krakowska 44 A, 44 B, 42 B);
 • wniosek dot. uzyskania informacji z Tauronu nt. planowanej wymiany słupów nN na terenie Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. wystąpienia do PZD ws. ustalenia wizji lokalnej w związku ze zgłoszeniem Mieszkańców nt. zalewania posesji przy ul. Słowackiego 21-23 (podejrzenie nieprawidłowego wykonania chodnika przy drodze powiatowej);
 • wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i PINBUD-u w Chrzanowie ws. zabezpieczenia posesji przy ul. Krakowskiej 22;
 • wniosek dot. planów zagospodarowania terenów przy ul. Kościuszki (tzw. heban) oraz kontrolę ws. legalnego prowadzenia działalności handlowej na w/w terenie; a także wniosek do Komisariatu Policji w Trzebini dot. monitorowania bezpieczeństwa pieszych i kierowców w w/w rejonie;
 • wniosek dot. informacji ws. podjętych działań zmierzających do przywrócenia całodobowej opieki medycznej w gminie oraz funkcjonowania dyżuru apteki w naszym mieście;
 • wniosek dot. rozważenia lokalizacji i montażu progów zwalniających w rejonie ul. Kochanowskiego i ul. Szymanowskiego;
 • wniosek dot. aktualnych informacji o stanie składowiska opon przy ul. Słowackiego oraz informacji o monitorowaniu obiektu.

 

Załączniki:

1/ Lista obecności w dn. 15 grudnia 2015 r.