PROTOKÓŁ nr 11/2016 z 13 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 11/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 grudnia 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 8 listopada 2016 r.
 • Omówienie przebiegu imprezy mikołajkowej oraz wizyt u seniorów z paczkami świątecznymi przygotowanymi przez Radę Osiedla „Piaski”.
 • Sprawy bieżące. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Życzenia świąteczno-noworoczne dla członków rady osiedlowej i ich rodzin.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z listopadowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte w ostatnim czasie:

 • Impreza mikołajkowa zgromadziła blisko 80 dzieci z Osiedla wraz z rodzicami i dziadkami. Dzięki zaangażowaniu członków rady osiedla i hojności Sponsorów zostały przygotowane paczki ze słodyczami dla dzieci w wieku 2-10 lat.
 • Kilka dni temu – na wniosek Przewodniczącego i Rady Osiedla – właściciel posesji przy ul. Słowackiego dokonał przycięcia żywopłotu ograniczającego widoczność i uniemożliwiającego bezpieczne przejście chodnikiem. Podobne działania zostały podjęte przy posesji przy ul. Kochanowskiego 12.

W związku z chęcią wizyt z paczkami świątecznymi u seniorów wyznaczono delegację rady osiedlowej – Przewodniczący oraz pani Ewa Pabis odwiedzą seniorów w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia.

Przewodniczący podał członkom rady osiedlowej numer kontaktowy w ramach „Akcji Zima”, pod który można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania ulic na terenie Osiedla.

Następnie Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Odpowiedzi z opiniami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku Przewodniczący złożył członkom rady osiedlowej życzenia dobrego zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 10 stycznia 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

Załączniki:

 1. Lista obecności z dn. 13 grudnia 2016 r.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 12 września 2016 r. (nr GG.GGN.6840.36.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie sprzedaży części nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek państwa Iwony i Wojciecha Majewskich w sprawie sprzedaży części nieruchomości (obr. Trzebinia: 1238) i prosi o jednoczesne wydzielenie fragmentu drogi dojazdowej i przejścia do działki prywatnej obr. Trzebinia 1239/2 – ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do posesji ul. Słowackiego 3 A.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 17 października 2016 r. (nr GG.GGN.6823.43.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wykupu na rzecz gminy części nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • wstrzymać się z podjęciem decyzji i wydaniem opinii przez Radę Osiedla do czasu uchwalenia przez Radę Miasta nowego planu przestrzennego dla omawianego obszaru.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 24 października 2016 r. (nr GG.GRG.6625.6.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. nazw ulic wymagających zmiany ze względu na ustawę dekomunizacyjną – wnioskuje o:

 • wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię, które z ulic na terenie Osiedla Piaski wymagają zmian w świetle przyjętej ustawy dekomunizacyjnej. Po uzyskaniu stosownej opinii Rada Osiedla podejmie działania w kierunku konsultacji z mieszkańcami wskazanych ulic.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 21 listopada 2016 r. (nr GG.GGN.6840.66.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek pani Agaty Bartosik (przy jednym głosie wstrzymującym się) w sprawie sprzedaży nieruchomości (obr. Trzebinia: 1268/4).

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 5 grudnia 2016 r. (nr GG.GGN.6845.281.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek pani Katarzyny Superson w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości (obr. Trzebinia: 1199/4).