PROTOKÓŁ nr 5/2018 z 8 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 5/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 8 maja 2018 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka.
 • Informacja w sprawie możliwości zagospodarowania opon ze składowiska przy ul. Słowackiego.
 • Osiedlowy Dzień Dziecka 2018 – omówienie.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z kwietniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady.

W procedurze związanej z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka – Pełniący Funkcję Burmistrza Grzegorz Żuradzki – w dn. 11 kwietnia br. wydał decyzję środowiskową z zastrzeżeniem wszystkich zapisów instytucji: RDOŚ i Sanepid.

Podczas Komisji Prawa i Ochrony Środowiska została przedstawiona możliwość zagospodarowania odpadów ze składowiska opon przy ulicy Słowackiego przez firmę ENERIS, posiadającą 67% udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Balinie. Jednocześnie pojawił się inwestor zainteresowany uruchomieniem na terenie dawnego składowiska zakładu pirolizy. Ta propozycja wiązałaby się z zakładem, który istniałby dłużej niż tylko do usunięcia obecnych odpadów.

Członkowie Rady Osiedla omówili propozycję Osiedlowego Dnia Dziecka. Dzięki zaangażowaniu członków Rady oraz sponsorów impreza odbędzie się na pl. zabaw przy ul. Kilińskiego w dn. 2 czerwca od godz. 15.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 12 czerwca 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z majowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. przycięcia gałęzi dębu wokół linii SN przy ul. Kilińskiego 35;
 • wniosek dot. naprawy zapadnięcia i wystającej zasuwy wodnej przy ul. Kilińskiego 9;
 • wniosek dot. naprawy klawiszujących studzienek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słowackiego od posesji nr 40 w kierunku przejazdu kolejowego; przy Sklepie LEWIATAN Os. Widokowe 19 oraz przy ul. Kilińskiego 18;
 • wniosek dot. wymalowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy pl. zabaw przy ul. Kilińskiego zgodnie z normami ministerialnymi;
 • wniosek dot. przedstawienia informacji o wytyczonych objazdach w związku z planowaną budową ronda przy DK Sokół oraz budowy wiaduktu przy ul. Słowackiego.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: wykoszenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego przed dn. 2 czerwca 2018 r.

 

W związku z organizacją imprezy plenerowej z okazji Osiedlowego Dnia Dziecka – Rada Osiedla zwraca się z uprzejmą prośbą o ujęcie koszenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego oraz terenów przyległych, w tym siłowni i wokół siedziby Rady Osiedla przed sobotą 2 czerwca 2018 roku.

Dziękujemy za życzliwość i pozytywne odniesienie się do prośby.