PROTOKÓŁ nr 6/2019 z 11 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 6/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 czerwca 2019 r.

 

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z majowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował Radę o udanej wycieczce z okazji Dnia Dziecka do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach – wzięło udział 14 zapisanych dzieci wraz z 4 opiekunami.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

  • wniosek dot. przycięcia częściowo obumarłej akacji przy chodniku od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego;
  • wniosek dot. przycięcia gałęzi przy wjeździe w ul. Szewską oraz przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego z ul. Krasickiego – gałęzie ograniczają widoczność;
  • wniosek dot. sprawdzenia prawidłowego ustawienia znaków drogowych w rejonie ul. Szewskiej i ul. Wolności;
  • wniosek dot. odmalowania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością przy Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego.