PROTOKÓŁ nr 6/2016 z 14 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 6/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 14 czerwca 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 9 maja br.
 • Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z majowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte podczas ostatniego miesiąca:

 • Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi skorzystali z propozycji pobytu w Maffelce oraz w wycieczce do ZOO.
 • Trwa akceptacja proponowanej lokalizacji urządzeń siłowni napowietrznej – na terenie obok istniejącego placu zabaw – na poziomie pomieszczeń Rady Osiedla.
 • Trwa realizacja zadania „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Ochronkową z ul. Żmirka”.
 • W ostatnim czasie na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kochanowskiego Gmina zamontowała lustro. Wniosek Rady Osiedla został pozytywnie rozpatrzony.

Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 12 lipca 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. systematycznego koszenia terenów gminnych i poboczy na terenie Osiedla (w tym placu zabaw) – obecnie wysokie trawy ograniczają widoczność i źle wpływają na estetykę Osiedla,
 • wniosek dot. mechanicznego wyczyszczenia poboczy dróg z piasku i żwiru na terenie Osiedla.