PROTOKÓŁ nr 7/2018 z 18 września 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 7/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 18 września 2018 r.

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Ziemniaczysko 2018 – omówienie wydarzenia.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z czerwcowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował, że Ziemniaczysko dla Mieszkańców Osiedla Piaski odbędzie się w sobotę 29 września br. od godz. 15 na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Omówiono zakres imprezy i zadania związane z jej organizacją.

W związku z pożarem składowiska opon przy ul. Słowackiego – Rada Osiedla Piaski zapoznała się z wynikami badań powietrza i gleby po pożarze. Omówiono także zagadnienia związane z planowanym uruchomieniem zakładu galwanizacji przy ul. Korczaka.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

  • wniosek dot. wydzielenia terenu przy Kapliczce Św. Rodziny przy ul. Kościuszki 33 jako terenu ogólnodostępnego i pozyskanie środków na renowację zabytkowej kapliczki;
  • wniosek dot. zainstalowania brakującego słupa z lampą na Rondzie ppłk. Jaworskiego zgodnie z otrzymanym pismem z GDDKiA (znak pisma: O.KR.Z-2.4070.2.38.2018.lp.9745 z dn. 7.08.2018);
  • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięcia przy studzience burzowej przy ul. Kilińskiego 38;
  • wniosek dot. wyczyszczenia studzienki burzowej przy ul. Kilińskiego 35;
  • wniosek dot. naprawy uszkodzonego urządzenia na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.