Protokół z zebrania Mieszkańców

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „PIASKI”
w związku ze zmianą nazwy ulicy K. Żmirka w Trzebini
w dniu 13 lipca 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Przyjęcie uchwały ws. pozostawienia nazwy ul. Krasickiego z nowym uzasadnieniem.
 • Przyjęcie uchwały ws. zmiany nazwy ul. K. Żmirka z uzasadnieniem.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

W czwartek 13 lipca 2017 r. o godzinie 18:00 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Osiedla Piaski w sprawie zmiany nazwy ulicy K. Żmirka.

Zebranie odbyło się w Domu Działkowca – w siedzibie Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” – przy ul. Kilińskiego 50. Stowarzyszenie użyczyło swoją siedzibę nieodpłatnie.

 • Przewodniczący Rady Osiedla Piaski Wojciech Hajduk zaproponował, by pozostawić nazwę ulicy Krasickiego z nowym uzasadnieniem, upamiętniającym Ignacego Krasickiego – biskupa, poetę i satyryka z okresu oświecenia.
 • Przewodniczący Rady Osiedla Piaski przedstawił 8 propozycji nowej nazwy ulicy K. Żmirka, zgłoszonych przez mieszkańców. Dodatkowa propozycja (9-ta) padła z sali.
 • W wyniku głosowania poszczególne propozycje uzyskały następującą ilość głosów: Mucharskiego 1, Norwida 4, ks. Gałuszki 0, Wodeckiego 0, Familijna 0, Klonowa 0, Złota 0, Malinowa 0, Lawendowa 1.
 • Wobec powyższego zebranie ustaliło, że zmiana nazwy możliwa jest z nazwy „ulica K. Żmirka” na nazwę „ulica Norwida”.

Uchwały z zebrania w załączeniu do protokołu.

Podczas dyskusji omówiono sprawy bieżące oraz złożono wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze spotkania z mieszkańcami przekazuje się następujące wnioski:

 • wniosek dot. przycięcia gałęzi z terenów zielonych usytuowanych w pobliżu boiska (placu manewrowego) na końcu ul. Żwirki i Wigury;
 • wniosek dot. wykoszenia terenów zielonych w obrębie cmentarza żydowskiego przy ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. zobowiązania właściciela nieruchomości dz. 1200/18 i dz. 1200/20 obr. Trzebinia do przycięcia trawy i gałęzi (wysokie trawy oraz gałęzie ograniczają widoczność przy dojeździe do sąsiednich posesji);
 • wniosek dot. zabezpieczenia środków w budżecie na odnowienie muru i bramy wejściowej na cmentarz żydowski przy ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. przekraczania dozwolonej prędkości przez samochody odbierające odpady komunalne i segregowane z terenu Osiedla Piaski oraz ROD Piaski (firma AVR/MIKI).

 

Załączniki:

 1. Lista uczestników w dn. 13 lipca 2017 r.
 2. Uchwała z zebrania mieszkańców ws. pozostawienia nazwy ul. Krasickiego z nowym uzasadnieniem.
 3. Uchwała z zebrania mieszkańców ws. zmiany nazwy ul. K. Żmirka z uzasadnieniem.

 

UCHWAŁA nr 1/2017
podjęta na zebraniu mieszkańców Osiedla „Piaski” w dniu 13 VII 2017 r.

Mieszkańcy Osiedla na zebraniu w dn. 13 lipca 2017 r. postanowili o:

 • pozostawieniu dotychczasowej nazwy ul. Krasickiego na terenie Osiedla Piaski.
 1. Mieszkańcy Osiedla Piaski w głosowaniu postanowili o pozostawieniu dotychczasowej nazwy ul. Krasickiego na terenie Osiedla Piaski.
 2. Nazwa upamiętnia osobę Ignacego Krasickiego – wybitnego poetę, satyryka, określanego mianem: „książę poetów polskich”.
 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA nr 2/2017
podjęta na zebraniu mieszkańców Osiedla „Piaski” w dniu 13 VII 2017 r.

Mieszkańcy Osiedla na zebraniu w dn. 13 lipca 2017 r. postanowili o:

 • zmianie dotychczasowej nazwy ul. K. Żmirka na terenie Osiedla Piaski.
 1. Mieszkańcy Osiedla Piaski w głosowaniu postanowili o zmianie dotychczasowej nazwy ul. K. Żmirka na terenie Osiedla Piaski i wybrali nazwę „ulica Norwida”.
 2. Nazwa upamiętnia osobę Cypriana Kamila Norwida – wybitnego poetę, prozaika, dramatopisarza okresu romantyzmu.
 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.