Przebudowa czy remont powiatówki?

W poniedziałek 3 sierpnia br. do władz powiatu trafiła petycja będąca sprzeciwem w sprawie planowanych zmian organizacji ruchu na ul. Słowackiego. To jednak nie koniec działań.

Jeśli proponowana przez Powiat Chrzanowski i Gminę Trzebinia  przebudowa drogi może wiązać się ze zniesieniem ograniczeń tonażowych, to w takim razie niech władze gminne i powiatowe podejmą się  remontu drogi.

Remont drogi jako „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji” (art. 3 pkt. 8 ustawy „Prawo budowlane”) nie powinien wiązać się ze zmianami w organizacji ruchu.

Radny Hajduk wnioskuje do władz gminy i powiatu, by do czasu rozpatrzenia petycji wstrzymać się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych ⤵️

Przebudowa czy remont powiatówki? 3