Przejście pod torami coraz bliżej!

To jest to, na co czekamy!

Dzięki determinacji i umiejętności dialogu Pana Burmistrza Grzegorza Żuradzkiego tworzy się przejście pod torami kolejowymi w kierunku Puszczy Dulowskiej na Osiedlu Piaski. To na pewno ucieszy mieszkańców, rowerzystów i wszystkich spacerowiczów!

– Dziękuję w imieniu Mieszkańców za podjęcie tematu, który jest mi bliski od początku kadencji, a który przez poprzedników był traktowany jako nierealny – dodaje przewodniczący rady osiedla i radny Wojciech Hajduk.