Przy BIEDRONCE potrzebne jest rondo…?

Podczas marcowego posiedzenia Rady Osiedla omówiono trwającą inwestycję obejmującą budowę galerii handlowej przy ul. Kościuszki. Rada Osiedla poparła koncepcję przebudowy ulic: Kościuszki i Harcerskiej.

Poniżej prezentujemy pismo skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

Dotyczy: budowy ronda u zbiegu ulic: Kościuszki i Harcerskiej (gm. Trzebinia)

Rada Osiedla Piaski – reprezentowana przez Przewodniczącego – zwraca się z prośbą o przyśpieszenie budowy ronda u zbiegu ulic: Kościuszki (DK 79) i Harcerskiej w Trzebini.

Od wielu lat kierowcy borykają się z ogromnym problemem swobodnego włączenia się do ruchu w w/w rejonie skrzyżowania dwóch ulic. Piesi podobnie – zmuszeni są na długotrwałe oczekiwanie, by móc bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Skoncentrowanie wokół skrzyżowania dwóch ulic: Kościuszki i Harcerskiej wielu obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. kina, restauracji, supermarketu, ośrodka zdrowia, Domu Harcerza przemawia za rozważeniem budowy ronda w omawianym terenie. Dostęp do tych instytucji powinien być bezpieczny, bo nieraz korzystają z niego dzieci, młodzież i dorośli.

Argumentem przemawiającym za przyśpieszeniem inwestycji jest również rozpoczęta niedawno budowa pawilonu usługowo-handlowego w rejonie ul. Kościuszki w Trzebini, co dodatkowo – po rozpoczęciu funkcjonowania galerii handlowej – spotęguje ruch samochodowy i pieszy w tym rejonie.

Kierując się chęcią poprawienia komunikacji w rejonie ulic: Kościuszki i Harcerskiej, a także poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych – Rada Osiedla Piaski postuluje o uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowy ronda u zbiegu tych ulic. Pojawienie się ronda w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszym rejonie.

Fot.: Przelom.pl