Przy Ochronkowej gałęzie w chodniku

📑 Przewodniczący Rady Osiedla i Radny Wojciech Hajduk zwrócił się do urzędu miasta o podjęcie działań w kierunku przycięcia gałęzi wzdłuż chodników przy ulicy Ochronkowej ze względu na ograniczoną widoczność 📑

Przy Ochronkowej gałęzie w chodniku 5

Przy Ochronkowej gałęzie w chodniku 6

Pismo zostało złożone w urzędzie miasta w pierwszej połowie czerwca br.