Przymierzają się do wymiany linii

W urzędzie miasta toczy się postępowanie zmierzające do wydania decyzji w sprawie inwestycji „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, obszar nr 2”, obejmującej częściowo teren Myślachowic, Czyżówki, Młoszowej oraz Osiedla Piaski w Trzebini.

Właściciele posesji, na terenie których znajdują się m.in. słupy wysokiego napięcia, już zostają powiadamiani o planowanej inwestycji, którą nadzoruje Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie.

Modernizacja linii wiąże się z wymianą słupów i innych elementów (przewodów), ale inwestycja nie obejmuje zmiany przebiegu linii.

Obecnie trwają uzgodnienia i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie Tauron jako właściciel sieci ogłosi przetarg na wykonawstwo modernizacji.

Rada Osiedla Piaski nie jest stroną postępowania. Są nimi właściciele posesji, których obejmuje planowane przedsięwzięcie.