Roku bogatego w dobre przeżycia!

Rada Osiedla „Piaski” wraz z Przewodniczącym Wojciechem Hajdukiem
składa Wszystkim Mieszkańcom naszego Osiedla
najserdeczniejsze życzenia dobrego i bogatego w same piękne chwile
nowego 2017 roku.
Niech każde zamierzone działanie znajdzie swą szczęśliwą realizację!

Roku bogatego w dobre przeżycia! 3