Ronda Sokoła! Radni podjęli uchwałę

Rondo nazwane!

Rondo u zbiegu ulic: Kościuszki, Metalurgicznej i Harcerskiej ma nazwę „Rondo Sokoła”.

Podjęta w czwartek 27 czerwca 2019 r. uchwała wejdzie w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym.