Rozpoczną się pozimowe naprawy dróg

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Osiedla „Piaski” – radnego Wojciecha Hajduka – wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz „Usług Komunalnych” w maju br. dokonano objazdu terenu Osiedla i wytypowano ubytki w drogach gminnych, które kwalifikują się do załatania.

Ubytki w nawierzchni asfaltowej zostaną uzupełnione w ramach bieżących napraw w miesiącu maju i czerwcu. Przewodniczący Wojciech Hajduk wymienia, że do ulic, w której najwięcej znajduje się dziur do pozimowych napraw, zalicza się m.in. ul. Dworcowa i ul. Kochanowskiego.

(BH)