SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie – po analizie Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji “Galwanizernia” przy ul. Korczaka – dopatrzył się danych i informacji, które zdaniem instytucji muszą być uzupełnione. Nowy termin załatwienia sprawy: 12 lutego 2018 roku.

SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Rozbieżności związane z odległością najbliższej zabudowy mieszkaniowej
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Wyjaśnienie, czym jest galwanizernia: usługą czy produkcją
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Zgodność MPZP ze składowaniem odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Nieuwzględnienie w projekcie planów budowy technologicznej instalacji kanalizacyjnej
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Brak szczegółowych opisów procesów technologicznych
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Brak wskazania powierzchni pomieszczenia magazynowania odpadów
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 1 Brak szczegółowych informacji odnośnie ilości wanien galwanicznych i ich pojemności

SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 8 SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 9 SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 10