SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie – po analizie Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka – dopatrzył się danych i informacji, które zdaniem instytucji muszą być uzupełnione. Nowy termin załatwienia sprawy: 12 lutego 2018 roku.

SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Rozbieżności związane z odległością najbliższej zabudowy mieszkaniowej
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Wyjaśnienie, czym jest galwanizernia: usługą czy produkcją
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Zgodność MPZP ze składowaniem odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Nieuwzględnienie w projekcie planów budowy technologicznej instalacji kanalizacyjnej
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Brak szczegółowych opisów procesów technologicznych
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Brak wskazania powierzchni pomieszczenia magazynowania odpadów
SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 21 Brak szczegółowych informacji odnośnie ilości wanien galwanicznych i ich pojemności

SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 28 SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 29 SANEPID prosi o uzupełnienie Raportu 30