Sieć gazowa tylko na własne życzenie

Rada Osiedla Piaski – ze względu na zapytania mieszkańców końcowego odcinka ul. Mickiewicza oraz bocznej od ul. Słowackiego – wystąpiła do Gazowni w Chrzanowie z zapytaniem, czy planowana jest rozbudowa sieci gazowej na terenie naszego Osiedla.

Z odpowiedzi wynika, że obecnie nie planuje się obligatoryjnie rozbudowy sieci gazowej, a przyłączenie odbywa się na indywidualny wniosek Klienta. Szczegółowe warunki oraz wstępna wycena mogą być wydane po złożenie indywidualnego wniosku.

Sieć gazowa tylko na własne życzenie 3