Składowisko opon monitorowane!

Zgodnie z informacją Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z 19 listopada 2015 r. teren składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini od dnia 1 listopada 2015 r. został objęty całodobowym monitoringiem elektronicznym. Dodatkowo prowadzony jest nadzór poprzez patrolowanie przez firmę ochroniarską.

Przypomnijmy, że sprawa zlikwidowania składowiska jest procesem złożonym, gdyż trwają ustalenia dotyczące właścicieli i dzierżawców terenu. Na chwilę obecną na teren składowiska nie przyjmowane są żadne odpady.

Fot.: Pożar na składowisku odpadów (24.05.2015 r.)

(BH)